SOBRE Ctrl+Z

Associació Cultural dedicada a la producció i desenvolupament de projectes artístics i culturals, en especial projectes relacionats amb l'àmbit social, i amb aquells col·lectius que requereixen una major atenció, o aquells en risc d'exclusió.
Des Ctrl+Z, estem compromesos amb incentivar i donar suport a la cultura i l'art, en tots els seus aspectes, així com a afavorir la interacció i l’interès entre la població de Menorca per aquests.

Alguns dels nostres objectius son:

* Desenvolupar projectes artístics relacionats entre d’altres amb el àmbit social, en especial amb aquells col·lectius que es troben en risc d’exclusió social, o amb aquells que necessiten especial atenció (com ara joventut, immigrants, 3ª edat, etc).

* Incentivar i recolzar la cultura y l’art, especialment en els aspectes experimentals o d’investigació creativa, tant en l’àmbit popular com en el professional.

* Ajudar a obrir espais i circuits destinats a la difusió, investigació, creació, exhibició, gestió i desenvolupament de processos artístics i culturals; així com afavorir la interacció i l’interés per la població, donant especial rellevància als processos inter generacionals i inter culturals, tant entre la gent de Menorca, com amb la resta del món, superant barreres localistes per tenir una visió més global.

* Participar en la creació d’una xarxa d’intercanvi i col·laboració artística i cultural entre les persones i col·lectius implicats en aquests àmbits en el nostre territori, entenent aquest com l’illa de Menorca, i les Balears.
Associació Cultural Ctrl+Z.